Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  8 / 26 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 8 / 26 Previous Page
Page Background

מתקנים למשאיות

קבוצת אלון הינה החברה המובילה בישראל בייצור מרכבי דחס, מתקני זרוע ומתקנים לאיסוף גזם.

הידע והניסיון הרב שנצבר בחברה במהלך השנים ,תרם לפיתוח של סדרת מרכבים ומתקנים באיכות

וברמה טכנולוגית גבוהים ביותר.

מתקני זרוע

החדשה מסתמך על ניסיון עשיר בתפעול, שינוע בתברואה, חקלאות ותעשיה תוך

MKMN

תכנון סדרת

מתן מענה הנדסי שוטף לצרכיו של השוק.המתקן החדש חזק יותר בעל משקל עצמי נמוך יותר. המתקנים

מיוצרים ע”פ תקן ישראלי 672/1334.

סדרת מתקני הזרוע:

טון.

MKMN

- 9

טון.

MKMN

- 14

טון.

MKMN

- 22

טון.

MKMN

- 28

מרכבי דחס

מהנדסי החברה שקדו ופיתחו את אחד ממרכבי הדחס המתקדמים ביותר בעולם. מרכב דחס זה מקנה

בטיחות מירבית למשתמש, יחס דחיסה גבוה, עבודה שקטה ועלות אחזקה נמוכה תוך בקרה ממוחשבת

ומכון התקנים הישראלי וע”פ תקן ישראלי

ISO

על כל מרכיביו.הדחס נבנה תחת פיקוח של תו התקן 2009

3725/1334. הבסיס האיכותי של מרכב זה תרם לפיתוח של מרכבי דחס ייעודיים: מטוסים,טמוני קרקע

ועוד.

סדרת מרכבי הדחס:

חדש - מרכב דחס לאשפה מיני עם דפנות מעוגלות 8-5 קוב.

חדש - מרכב דחס לאשפה עם דפנות מעוגלות 32-01 קוב.

מרכב דחס לטמוני קרקע כולל אופציה לפינוי עגלות פלסטיק.

מרכב דחס למטוסים.

מרכב דחס לשאיבת בקבוקי פלסטיק.

.

HEAVY DUTY

מרכב דחס לקרטון –

מתקן לאיסוף גזם

מרכב זה נועד להעמסה ושפיכה של גזם וחומרים בתפזורת. מרכב הרכינה מתוצרת קבוצת אלון

משווק עם מנוף מסוג פלפינגר/לפי בחירת לקוח. מרכב הרכינה בנוי מארגז מתכת עם מנגנון הייבר

מיוחד. המרכב כולל מערכת בטיחות לשמירה על לחץ פעולה מתאים.מדובר במרכב רכינה איכותי בעל

עלויות אחזקה נמוכות מאוד.