Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  20 / 26 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 20 / 26 Previous Page
Page Background

מכולות

קבוצת אלון הינה החברה המובילה בארץ בייצור מתקנים מתקדמים לתחום התברואה.

המכולות מתוצרת החברה, מותאמות באופן מושלם לכל סוגי ההרמה ורכבי הפינוי הקיימים

בארץ ומצטיינות בנוחות מירבית למשתמש, בעיצוב אסתטי וחדשני. המכולות בעלות תו

תקן ומיוצרות לפי דרישות ובפיקוח מכון התקנים ומשרד התחבורה. המכולות מתוצרתנו

משווקות באמצעות החברה למשק וכלכלה ומיוצרות בפיקוחה לכל הרשויות בארץ.

מבנה:

. כל חלקי המכולה כולל קורות החיזוק החובקות אותה,

ST

המכולה בנויה מפלדה 73-

מרותכים בריתוכים מלאים ובעלי פינות מעוגלות.

גימור:

השחזה וניקוי כללי של המכולה, צביעה ב-2 שכבות צבע יסוד עמיד בפני חלודה וצבע עליון

לפי דרישה. סימון, מספור ושילוט בהתאם לדרישת הלקוח.

קיימים מבחר דגמים של מכולות:

מכולות היפוך לדחס

מכולות לזרוע

מכולות לפסולת בניין

מכולות לחקלאות (גונדולה)

מכולות להובלה ברכבת