Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  2 / 26 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 2 / 26 Previous Page
Page Background

פרופיל חברה

קבוצת אלון נוסדה בשנת 4791 ועוסקת למעלה מ - 04 שנים בפיתוח וייצור של

מתקנים לתחום התברואה. קבוצת אלון, נחשבת כחברה מובילה בישראל בייצור ומתן

שירותים בתחום טמוני הקרקע, דחסניות, ייצור מרכבים למשאיות אשפה, מכולות,

תכנון והקמה של תחנות מעבר לאשפה ומיחזור ופתרונות כוללים לטיפול באשפה.

החברה נותנת מענה לצורכי השוק ולצרכי הלקוחות ומספקת מוצרים וציוד מתקדמים

המותאמים לצרכי הסביבה ושמירה עליה. כל המוצרים והציוד הנמכרים ע"י החברה

הינם פרי פיתוח, תכנון וייצור ישראלי. החברה ערוכה גם למתן פתרונות ייחודים,

בהתאם לצרכי הלקוח.

קבוצת אלון רואה בהעלאת המודעות לשמירה על איכות הסביבה ומיחזור של

חומרים, ערך עליון.הטיפול באשפה תוך שמירה על הסביבה והשילוב ביניהם הוא

מוטיב שמוביל את החברה בפיתוח דגמים ייחודיים של מתקנים לאיסוף ,מיון ומיחזור

של אשפה.

מרכזי שירות

מרכזי השירות של החברה פרוסים מחיפה ועד אילת. מרכזים אלה כוללים: מוסכים,

מחסני חלפים , צי רכב למתן שירותים ובעלי מקצוע בתחומים הבאים: חשמל,

הידראוליקה ומסגרות.

מחלקת הנדסה

במחלקת ההנדסה של החברה נצבר ידע וניסיון רב בפיתוח וייצור של מוצרים

מורכבים ממתכת כולל מערכות הרמה, מערכות דחיסה, כלי אצירה ושילוב של כולם.

החברה מתכננת ומפתחת מוצרים איכותיים תוך הקפדה על שימוש בטכנולוגיה

מתקדמת.כל מוצרי החברה עומדים בסטנדרטים של מכון התקנים הישראלי ולחברה

.

ISO

תו תקן 2009

קהל הלקוחות של החברה כולל בין השאר: עיריות,מוסדות שלטון,קבלני בניין

ותשתיות,בתי חולים, קבלנים לאיסוף אשפה וחברות מכל מגזרי המשק.

קבוצת אלון הינה זכיינית של החברה למשק וכלכלה לאספקת מכולות, דחסניות,

רכבי דחס, טמוני קרקע ומיכלי מתכת ופלסטיק מזה שנים רבות.