Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  16 / 26 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 16 / 26 Previous Page
Page Background

מתקני מחזור

קבוצת אלון, רואה חשיבות רבה בשמירה על איכות הסביבה ומיחזור האשפה. הניסיון

הרב שצברה חברתנו במהלך השנים בפיתוח וייצור של מתקנים בתחום , הביא למציאת

פתרונות לכלל הצרכים בתחום מיחזור האשפה, תוך מענה פרקטי וחזותי המשתלבים

באופן מלא בסביבה.

להגשמת תכלית זו פיתחה החברה, קו מוצרים ייחודי וחדשני הנותן מענה לכל האתגרים

העומדים בפנינו בתחום זה:

מתקן לאיסוף בקבוקי פלסטיק.

מתקן לאיסוף בקבוקי זכוכית.

מתקן לאיסוף קרטונים.

מיכלי מיחזור מפלסטיק לאיסוף נייר, אריזות והפרדה במקור.

מסתורים למיכלי אשפה ומרכזי מיחזור.

טמון קרקע לאיסוף חומרי מיחזור (בקבוקים,נייר).

מרכז מיחזור